page contents

Sjukkassa Ebba är Staden Jakobstads anställdas sjukkassa som grundades år 2002. Kassans hemort är Jakobstad.

 

Sjukkassa Ebba beviljar sina medlemmar i stadgarna angivna förmåner. I kassans verksamhet tillämpas förutom stadgarna även lagen om försäkringskassorna.

 

Kassans verksamhet övervakas av Finansinspektionen.

 

Kassamötet har högsta beslutanderätten i kassans ärenden, och alla medlemmarna har rätt att delta i mötet.

 

Sjukassa Ebbas ordinarie kassamte hlles tisdag 27.04.2021 kl. 16:00.

Plats: Salutorget 1, Rdhuset. P mtet behandlas stadgeenliga renden.

 

 

 

PÅ GRUND AV DET ALLMÄNNA HÄLSOTILLSTÅNDET UNDVIKER SJUKKASSORNA KUNDKONTAKTER TILLSVIDARE.

KASSACHEFEN TAR EMOT SAMTAL OCH BETALAR ERSÄTTNINGAR.

LÄGG KVITTONA I POSTLÅDAN.